Kunďas – předprodej

0 z 5

Kniha Kunďas obsahuje 69 obrazů. U každého je uveden krátký text, který někdy popisuje okolnosti jeho vzniku, jindy obsahuje malé zamyšlení, úvahu, postřeh či historku.
Vedle toho vede autor na stránkách knihy dialog se svým vnitřním démonem – Kunďasem. Protipólem pesimistického a cynického Kunďase je nevlastní vnučka Natálka:

Mateřská školka Klubíčko je vzdálená od mýho bytu asi tři sta metrů. Občas dojdu Natku vyzvednout. Přeje si vysloveně, abych pro ni došel hned po obědě, aby tak šla první domů. Bára mě zapsala jako osobu, která ji může vyzvedávat. Kolem poledne už čekám u dveří, než děcka dopapaj. Zaťukám na dveře a nakouknu dovnitř. Naty mě okamžitě zblejskne, vyluxuje oběd, vítězoslavně kouká na kolem sedící děti a hned běží za paní učitelkou, aby se rozloučila. Pak se spolu vítáme, jako bychom se neviděli nejmíň od války.
Hned mi vypráví největší novinky a já ji při tom převlíkám. Vždycky, když jí zavazuju botky, nějak intuitivně využije té situace, že mám skloněnou hlavu a klečím na jednom koleni. Chápe se své příležitosti.
„Danečku, nebyl si doufám v Šaigónu na pivu?!“ zeptá se přísně.
„Jasně že ne, to bych si přece nedovolil, když jdu pro tebe do školky,“ zahekám v pokleku.
„No, to bych se na tebe móc zlobila,“ dodá už trochu jemněji, ale hned diktátorsky dodá:
„Ještě se venku chvíli pohoupu a půjdem si k tobě hrát!“ Podá mi milostivě ručku a jdeme.

Přečtěte si ukázku

Kategorie: Připravujeme

Popis

Pomozte Danielovi vydat novou knihu. A/nebo si rovnou kupte některý z jeho obrazů!